Rekisteriselosteet

REKISTERISELOSTEET

Henkilötietolaki (523/99) 10 § edellyttää, että mm. julkisyhteistö, joka toimintansa tukemiseksi ylläpitää jäsenrekisteriä, on laadittava ja julkaistava rekisteriseloste, josta ilmenee rekisterin luonne, käyttötarkoitus, hallinnointi, ylläpito ja sen säilytys sekä tarvittavat yhteystiedot. Sama henkilötietolaki edellyttää samaa myös sukututkimuksen osalta.

Jäsenreksiteriseloste on laadittu tietosuojavaltuutetun toimiston antaman ohjeistuksen mukaisesti. Sukuturkimusrekisteriseloste on laadittu Suomen sukututkimusseuran juridisen edunvalvontahankkeen ohjausryhmän laatiman Sukututkimuksen käytännesäännöt -ohjeistuksen mukaisesti.

Rekisteristeet

PDF-tiedostoRekisteriselosteet_30122016_JO.pdf (121 kB)
Jäsenreksiteriseloste ja Sukututkimusrekisteriseloste. Päivitetty 30.12.2016