Sukuseura

 Okkonen-Ockenström sukuseuran tarkoituksena on

  • olla yhdyssiteenä suvun eri sukuhaarojen välillä ja
  • tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa sekä

  • tutkia suvun historiaa ja nykyisyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura

  • järjestää sukukokouksia, sukujuhlia, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
  • tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
  • harjoitta seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,
  • organisoi toimintaa eri puolilla Suomea ja muuallakin, missä sukua on.

Sukuseuramme kokoontuu joka toinen vuosi varsinaiseen sukukokoukseen touko-elokuun aikana. Kokousvuodet ovat 2012 (Sotkamo), 2014 (Helsinki), 2016, 2018 (Oulu), jne. Sukujuhla järjestetään joka neljäs vuosi sukukokouksen yhteydessä. Vuoden 2016 ja 65-vuotisjuhlakokous ja -sukujuhla pidettiin Nurmeksessa. Yleensä juhlapaikka valitaan suvun synnyinsijoilta tai seuduilta, mihin suku on myöhemmin asettunut elämään.

Puheenjohtajia (esimiehiä) on sukuseuran historian aikana ollut kaikkiaan kuusi. Sotkamon sukukokouksessa vuonna 2012 suvun esimieheksi valittiin Janne Okkonen. Oulussa 2018 pidetyssä sukukokouksessa Okkonen valittiin jatkamaan tehtävässään. Sukuseuran hallitukseen kuuluu puheenjohtajana sukuseuran esimies, varapuheenjohtajana varaesimies sekä neljä muuta jäsentä. Hallituksen kokoukseen osallistuvat myös valitut asiantuntijajäsenet.

Hallitus pitää jäsenrekisteriä ja ottaa vastaan uusien jäsenten ilmoittautumiset sekä eroanomukset. Sukuseuran jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 210. Kunniajäseniä on kaikkiaan valittu 21. Sukuseuran sääntömääräinen kokous voi hallituksen esityksestä nimetä seuralle myös kunniapuheenjohtajia. Sukuseuran ensimmäinen kunniapuheenjohtaja on Pasi Ockenström Vihdistä. Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva taikka joka avioliiton kautta on liittynyt sukuun.

Jäsenmaksusta päätetään sukukokouksessa. Voimassa oleva jäsenmaksu vuonna 2024 on ensimmäiseltä jäseneltä 20,00 €, seuraavilta samassa taloudessa asuvilta jäseniltä on 5,00 € vuodessa. Halutessaan henkilö voi makssaa itsensä tai jonkun toisen henkilön puolesta ns. ainaisjäsenmaksun. Ainaisjäsenyys on siten voimassa ao. henkilö koko eliniän. Ainaisjäsenyyden hinta on kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun suorittmainen kymmenkertaisena eli vuonna 2024 ainaisjäsenyys maksaa 200,00 €.