Sukuseuran perustaminen

Monet sukulaiset esittivät ensimmäisen sukukirjan tietojen keruun yhteydessä oman sukukokouksen pitämisestä ja oman sukuseuran perustamisesta. Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta 1950 Pauli Oulasvirta, Aleksis Oulasvirran ja Kaarlo Rainesalon allekirjoittama kiertokirje lähetettiin eräille eri paikkakunnilla asuville sukulaisille. Kirjeessä tiedusteltiin halukkuutta perustaa oma sukuseura. Saapuneet vastaukset olivat ajatukselle yksinomaan myönteisiä. Tulevaa sukukokousta voitiin ryhtyä valmistelemaan.

Majuri Pauli Oulasvirta kutsui kotiinsa eri sukuhaarojen edustajia. Kokouksessa 12. maaliskuuta 1951 olivat läsnä notaari Helinä Järventaus, arkkitehtiylioppilas Eero Järventaus, maisterit Arja Mäenpää ja Erkki Särkämö. - Tämä ryhmä aloitti Paulin johdolla sukukokouksen valmistelut. Kokouksen paikaksi päätettiin Hotelli Helsinki ja ajankohdaksi 15. huhtikuuta 1951.

Pidettyyn ensimmäiseen sukukokoukseen osallistui eri puolilta Suomea kaikkiaan 59 sukulaista. Osallistujat voit lukea kokouksen vieraskirjasta, joka löytyy TÄSTÄ.

Kokouksen avauksessa Pauli Oulasvirta kertoi Okkonen-Ockensröm -suvun varhaishisoriasta sekä toivoi kokoontumista jossain vaiheessa suvun syntysijoilla, Kajaanissa ja Sotkamossa. Samalla hän esitti kiitokset sukukirjan valmistuksesta veljelleen, insinööri Armas Oulasvirralle, joka jo vuonna 1938 ensimmäisen kerran esitti ajatuksen sukukirjan teettämisestä, muttei itse ehtinyt nähdä sukukirjaa täysin valmiina. Lehtori Lauri Lounela sai kiiokset vanhoja Okkos-sukuja koskevista tiedoista, jotka hän oli antanut. Tietojen perusteella on saatu selvyyttä suvun alkuvaiheista ja alkuhistoriasta. Lehtori Kosti Marjamaa sai kiitokset sukukirjan ulko- ja painoasusta.

Sukuseuran perustamiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Pauli Oulasvirta ja sihteeriksi maisteri Airi Mäenpää. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa Okkonen-Ockenström -sukuseura, hyväksyttiin Pauli Oulasvirran laatimat säännöt sekä valittiin ensimmäinen sukuseuran johtokunta, jonka kokoonpano oli seuraava: Esimies; majuri evp Pauli Oulasvirta, varaesimies; liikemies Tauno Järventaus, sihteeri; maisteri Airi Mäenpää,  rahastonhoitaja; maisteri Erkki Särkämö ja jäseniksi notaari Helinä Järventaus ja rouva Elli Juuramo.

Kokouksessa päätettiin pitää ensimmäinen sukukokous kesällä 1962 Kajaanissa, josta tehdään myös retki Sotkamoon. Kokouksen lopuksi opettaja Hermanni Ylikojola esitti suvun aviopuolisoiden puolesta kiitoksen järjestäjille ja seuran vasta valitulle esimiehelle onnistuneen sukukirjan valmistumisesta.

Kahvitarjoilun aikana johtivat yhteislaulua Helinä Järventaus ja Airi Mäenpää, Anna-Liisa Ockenströmin säestäessä laulua pianolla. Koululainen Aarno Musku esitti hauskan englanninkielisen laulelman. Kunniavieraana oli suvun vanhin jäsen Hulda Kurimo, joka on Lars Reinhold Ockenströmin tytär. Pirteä 81-vuotias vanhus ilmaisi tyytyväisyytensä, kun sai näin tavata niin paljon nuorempia sukulaisiaan.

Ensimmäinen sukukokous jätti siihen osallistuneille unohtumattoman muiston ja yhteiseksi toivomukseksi jäi, että pian taasen tavattaisiin ja että perustetun sukuyhdistyksen työ tulisi olemaan tuloksellista.

Tutkielma Okko(nen) -nimen taustasta ja uudistilallisen Pentti Okkosen lähtöseudusta. Tutkielma on luettavissa TÄSTÄ.

Sokea soittaja -teksti on julkaistu vuonna 1950 Pauli Oulasvirran (S.249.) toimittamassa Okkonen-Ockenström sukukirjassa. - Sokea soittaja -teksti on luettavissa TÄSTÄ.